Dịch vụ

Giải pháp cơ điện lạnh

Hoàng Phát cung cấp giải pháp cơ điện lạnh dân dụng và công nghiệp

Chúng tôi chuyên cung cấp giải pháp cơ điện lạnh công nghiệp

– Kho bảo quản lạnh, hầm cấp đông gió, tủ cấp đông tiếp xúc.

– Máy làm lạnh nước.
– Máy làm nước đá.
– Máy điều hòa không khí
– Tấm cách nhiệt

Bạn có nhu cầu về giải pháp cơ điện lạnh!